Bkav SmartHome đa dạng hóa các gói sản phẩm đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường

Bkav SmartHome đa dạng hóa các gói sản phẩm đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường

Để đáp ứng toàn bộ nhu cầu đa dạng của thị trường nhà thông minh, Công ty Bkav SmartHome đã thiết kế 4 gói sản phẩm nhà thông mình Bkav gồm: