Thiết bị an ninh các khu vực trong nhà

  • Thiết bị giúp xác định sự xâm nhập trái phép các khu vực trong nhà.
  • Giám sát trạng thái an ninh khu vực gửi tín hiệu về bộ xử lý trung tâm, kiểm soát tình trạng an ninh khu vực trên giao diện trực quan.

  • Thiết bị giúp xác định sự xâm nhập trái phép các khu vực trong nhà.
  • Giám sát trạng thái an ninh khu vực gửi tín hiệu về bộ xử lý trung tâm, kiểm soát tình trạng an ninh khu vực trên giao diện trực quan.