Ổ cắm thông minh SH – PZ

Điều khiển thiết bị điện được cắm vào như máy bơm, quạt thông gió, bình nước nóng…

Điều khiển thiết bị điện được cắm vào như máy bơm, quạt thông gió, bình nước nóng…