Camera HikVision

Hệ thống camera tích hợp hỗ trợ giám sát an ninh tự động qua hình ảnh. Qua camera hệ thống cho xem xem trực tiếp hình ảnh an ninh qua cảnh báo trên giao diện phần mềm.